EC Mali Müşavirlik

Mali Müşavirlik Hizmetleri

0 312 432 08 80

 

 

 
 
 

Hava Durumu

 

 
 
 

Merkez Bankası Döviz Kuru

 
 
 
 

MUHASEBE VE DESTEK HİZMETLERİ

Yasal Defterlerin Tutulması
Açılış ve kapanış kayıtlarının yapılması
Dönemsel işlemlerin kayıtlarının yapılması
Aylık üç aylık Beyannamelerin hazırlanması ve onaylanması
Outsourcing muhasebe hizmetleri (Haricen mükellefin işyerinde muhasebe defterlerinin tutulması)
Muhasebesi şirket bünyesinde tutulan defterlerin dönemsel kayıtlarının tutulması
Muhaseleştirme sürecinde destek ve bilgi aktarımı

TESCİL İŞLEMLERİ

Sermaye şirketlerinin tescili
Şahıs işletmelerinin tescili
Şirketin şehir içinde(dahilde) ve dışında(hariçte) şube açılış tescilleri
Yabancı şirketlerin şube açılış tescilleri
Yabancı şirketlerin irtibat bürosu tescilleri
Yapı kooperatifi tescili

DENETİM HİZMETLERİ

Muhasebe süreçlerinin denetimi
Hile Denetimi
İç kontrol denetimleri

İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAKİBİ İCRASI

Kdv iadesi
İade edilecek edilecek verginin borca mahsup edilmesi işlemleri
Yıllık beyanda fazla ödenen geçici verginin mahsup edilmesi işlemleri
Yasal hadler dahilinde nakten iade işlemlerinin takibi

SGK İŞLEMLERİ

İşyeri açılış dosyasının hazırlanması
Aylık Bildirgelerin SGK ‘ya tahakkuk ettirilmesi
İşçi işe giriş ve çıkışlarının yapılması
Eksik işçilik ve prim hesaplaması
Kıdem İhbar tazminatı hesaplaması yapmak
SGK riskleri hakkında mükellefi bilgilendirmek

İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİ

Dış ülkelerden temin edilen ticari mal mamül vb. ürünlerin beyanlarının muhasebeleştirilmesi
Dahilde işleme Belgesi ile temin edilen yarı mamül veya ham maddenin yasal süreç içerinde yurt dışına çıkışının takibi ve imalatçı firmanın bilgilendirilmesi
İhraç kayıtlı satışların yasal süresi içinde gereken belgeleri ile birlikte vergi dairesine bildirimi ve takibi

YABANCI ÜLKELERDEKİ ŞİRKETLER İÇİN MALİ DANIŞMANLIK

Merkezi yurt dışında bulunan firmaların ,ülkemize yatırım kararlarında ,karşılacakları mali yükümlülükler ve taşıyacakları vergi yükü ,kendi ülkelerindeki yasal mevzuat ile ülkemizdeki yasal mevzuatın karşılaştırılması. Özel Hesap dönemi ile kendi ülkeleri ile mali yılların uyumlaştırılması.
Yurt dışı firmasının hesap planları ile ülkemizdeki mevzuatımız gereği tutulması zorunlu olan tek düzen hesap planın uyumlaştırılması. Vergi ve Sgk ödemelerinde finansal olarak aracılık yapılması. Bankalar ile gerekli irtibatın sağlanması ve banka ödeme talimatlarının tanzimi ve yerel satıcılara olan borcun karşılanması. İngilizce Mizan Gelir Tablosu ve Bilanço hazırlanması,dönemsel karlılık analizlerinin yapılması,Saha elamanları ile irtibat halinde olmak ve
Şirketin finansal kontrolünü gerçekleştirmek.

 

 
 
YETKİLİ ADI : Ali Cem CANPOLAT
ADRES :  Cumhuriyet Mah. Mithatpaşa Cad. 
No:34-F/12 Çankaya/Ankara
ŞEHİR : ANKARA
TELEFON : 0 312 432 08 80
CEP TELEFONU : 0 532 647 90 83
FAKS : 0 312 432 08 80
E-MAİL : muhasebe@ecmalimusavirlik.com
     

 

 

 
 

İller Arası Mesafe Hesabı

 

 

Saat